KỸ THUẬT THÁO LẮP VÒNG BI BẠC ĐẠN

vong bi 23030

 

Liên kết là một trong những khâu quan trọng của tuổi thọ của vòng bi,  Nếu vòng bi, bạc đạn không được liên kết đúng - sử dụng đúng phương pháp và công cụ - hiệu quả hoạt động vòng bi bị  giảm đáng kể. Khoảng 26% của tất cả các thất bại sớm của vòng bi là việc liên kết không hiệu quả của vòng bi bạc đạn, vòng bi bạc đạn chỉ được sử dụng 1 lần, nhưng nó là vô cùng quan trọng để tháo lắp nó một cách chính xác để phục vụ hoạt động của vòng bi thay thế không bị tổn hại. Phương pháp tháo phù hợp và các công cụ cần thiết để ngăn chặn thiệt hại cho các thành phần máy khác, chẳng hạn như các trục và phần phụ thuộc, thường được sử dụng lại. Kỹ thuật tháo không đúng cũng có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển. 

Tránh các vấn đề vòng bi,bạc đạn,gối đỡ

Các loại vòng bi Nhật  có thể giúp khách hàng tránh được những cạm bẫy tiềm năng liên quan đến việc lắp đặt và các bước tháo dỡ  Cùng tìm thêm thời gian để cống hiến cho các nhiệm vụ khác, các đội bảo trì có thể tránh được những lỗi mà có thể chi phí hoạt động trong thời gian dài.