Vòng bi - Bạc đạn - TAIYO

Ứng dụng: vòng bi taiyo sử dụng để thay thế cho 2 bánh xe máy, hoặc sử dụng trong zên xe các hiệu Dream, Wave, Sirius, Jupitor, Vision, Future Neo, Lead, Click, Attila.

Đặc tính sản phẩm: vòng bi xe máy là vòng bi cầu kích thước nhỏ có nắp chắn bụi bằng nhựa kí hiệu đuôi là 2RS hoặc LLU, hoặc vòng bi kim nhỏ (cho zên xe Vespa). Mỗi model xe máy dùng một loại vòng bi có kích thước khác nhau (mã số khác nhau) tùy thuộc vào đường kính của máy.