Mỡ bò chịu nhiệt

Mỡ bò-mỡ bò jonhsen là chất bôi trơn ổn định ở nhiệt độ cao, được sữ dụng rộng rãi trong công nghiệp như máy móc-vòng bi-bạc đạn-ổ bi-gối đỡ, mỡ bò chịu nhiệt cao thường được sử dụng cho các loại máy chạy tốc độ cao nhu cnc, động cơ sử dụng để bôi trơn tại nhiệt độ mà ở nhiệt độ có điều kiện bình thường, các chất bôi trơn bị “cacbon hóa” và hình thành chất mài mòn gây nguy hiểm cho thiết bị.Nó bao gồm 1 chất tổng hợp,chất không tao tro ở đáy hoặc tác nhân “mang”, đi vào trong chất được siêu nhỏ hóa có nồng độ cao, chất vi lượng tinh khiết hình mắc lưới.