Bearing - Japan

Vong bi nhat, bac dan nhat, o bi nhat, vòng bi nhật, bạc đạn nhật, ổ bi nhật